Träff för intresserade gudstjänstledare

Söndag 18 mars kl. 11.30-12.30

Vi samtalar om vad det innebär att vara gudstjänstledare. Kort introduktion om gudstjänstens teologi och flöde.
Genomgång av ”lathund för gudstjänstledare”.  Möjlighet att anmäla sitt intresse att vara gudstjänstledare enskilt eller i grupp.

Välkommen!

01 februari, 2018