Uppstart av Rum för stillhet torsdagen den 17/9 kl. 19.00

Rum för stillhet är till för dig som vill ha en stund av stillhet, eftertanke och ro. Samlingen innehåller en kortare andakt, lugn musik, möjlighet att tända ljus i ljusbäraren eller att ta ett bibelord att fundera över. Det ges tillfälle till bön och förbön. Du kan också bara sitta ner och koppla av.

Varje torsdag kl. 19.00

Den 17/9, 8/10, 511 och 3/12 finns möjlighet att ta emot nattvard.

01 september, 2015