Välkommen Camilla

Soligt och varmt! Överfylld kyrka! Värme, gemenskap, framtidstro! Stor dag att minnas, en dag där söndagens tema, MEDMÄNNISKAN, var i centrum. ”Älska mej, för den jag är” sjöngs, och Camilla uttryckte i sin predikan, att just den sången betydde mycket för henne. Hon poängterade hur viktigt det är att se och ta hand om varandra, stötta och hjälpa! Under kyrkkaffet efter gudstjänsten var stämningen hög. Många varma välkomstord och ”lycka till” från församlingarna runt omkring framfördes. Camilla fick också vara med om en skämtsam utfrågning och fick på så sätt dela skämt och allvar med oss. Det är ju så vi ofta har det. Roligt, varmt och gott!

Margaretha Cedergårdh

27 september, 2014