Vill du bli medlem i Equmeniakyrkan Lerum?

I Equmeniakyrkan Lerum är alla välkomna.

Att bli medlem är ett sätt att visa tillhörighet, att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren, att söka och möta Gud tillsammans med andra.

I samband med gudstjänsten den 21/1 välkomnar vi nya medlemmar. Hör av dig till pastor Camilla Malm Samuelsson för ett samtal kring medlemskap.

Välkommen!

15 december, 2023