Volontärer till Kyrkokonferensen 14 – 16 maj 2015

I år är kyrkokonferensen i Göteborg. Det blir ett roligt tillfälle att träffa Equmeniakyrkliga från hela Sverige. Det finns möjlighet att dela arbetsgemenskap kring konferensen enligt följande:

Volontärer till Kyrkokonferensen 14 – 16 maj 2015
Det behövs volontärinsatser för att få det praktiska att fungera. Detta är också ett trevligt tillfälle att engagera sig i konferensen och få träffa mycket folk från hela landet.
Följande områden letar vi efter frivilliga:
-packa ombudspåsar på onsdagen
-ledare till Barnkonferensen
-incheckning
-konferensbyrån
-kollekt och kyrkvärdar
-guider/information

Är du intresserad att vara med och hjälpa till så meddela konferenssamordnaren Mikael Karlsson, mikael.karlsson@equmeniakyrkan.se

27 mars, 2015