Församlingsbrev november – december

Leva oandligt eller andligt?

Det finns, som i så många andra fall i livet, delade meningar om filosofen Nietzsche. Oavsett vad du tycker vill jag dela ett citat av honom som jag hörde när jag nyligen var på en utbildningsdag om diakoni och ensamhet.

“Oandlighet är en oförmåga att stå emot en retning.”

I den tidsålder vi lever i, med utbredd bristande existentiell förankring, med fragmentering, stor ofrivillig ensamhet, avsaknad av meningsfullhet… ja, listan kan göras lång… I denna tid blir jag mer och mer övertygad om att kyrkan och församlingen behövs, lika mycket som den alltid gjort sedan den blev till genom Jesu ord och började växa genom de första lärjungarnas efterföljelse. Ja, den meningsfulla, sammanhållande, toleranta och kärleksfulla gemenskapen, i tro på den gode guden, har till och med funnits längre tillbaka än så. Med bättre och sämre sidor, men den är en riktig överlevare. Vi har något oerhört att erbjuda enskilda människor och samhället i stort!

Men det finns risker att både vår egen inre koncentration och församlingens fokus försvagas i vår tids myller av liv. Då är det inte bara viktigt utan nödvändigt att kultivera den inre livshållningen, om vi inte vill vara oandliga, enligt Nietzsches definition. Om vi istället vill leva påtagligt andliga – med förmåga att stå emot det som vill splittra oss och få vår inre kompass ur riktning – då tror jag vi som individer och församling får kraft att vara ljus och salt för våra nära medmänniskor och i världen i stort. Med medvetenhet till sunt försvar mot allt som drar i oss, och med ork och idéer att med det goda möta och övervinna det onda som vill förstöra och förgöra, då kan det som “retar oss” i vår omvärld snarare göra oss motiverade och inriktade på att göra skillnad, och det är djupt andligt.

I november inbjuds du (nedan) att “pausa i höstmörkret”. Den “retningen” hoppas jag du inte kan motstå! I Jesaja 30:15 finns vishet att hämta: “Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit vinner ni styrka.”

Varma hälsningar från personalen, med önskan om Guds ljus och kraft i din tillvaro!
Annika, Camilla, Johanna

Konfirmation

Nu är konfirmationen i gång. Våra introducerande tisdagar har handlat om hur vi är mot varandra och med hjälp av Frälsarkransen har vi fått en känsla för några viktiga byggstenar i kristen tro och liv. Vi är nu 36 konfirmander, 9 ledare och 5 faddrar som tillsammans ska försöka bidra till ett så bra konfaår som möjligt. I ramen nedan kan du läsa konfirmandgruppens kloka idéer på hur vi ska få ”bästa konfatiden”. Tänk gärna på oss och be för oss.

Vi är tacksamma för alla som är med i fikagänget och förser oss med energi inför våra samlingar. Roligt att ni är så många nya med i det gänget – välkomna, och underbart att ni som varit med i många år finns kvar! Vi vet att bemötandet med ett hej och en macka (eller många mackor) är en av sakerna som gett tidigare konfirmander bestående goda minnen.

Bönefadder: I början av November, när gruppen börjar stabiliseras, kommer ni som anmält intresse att vara bönefadder få en eller två namn att be för under året. Vi behöver fler bönefaddrar. Hör gärna av dig till mig, Camilla, om du kan tänka dig vara bönefadder. Det innebär att du nu och då, kanske när du är på gudstjänst, har en andaktsstund hemma eller något annat tillfälle som är naturligt för dig, ber för konfirmanden. Vi tror att bönen gör skillnad och att den bär. Konfirmanden vet att det är någon i församlingen som ber för dem.

Pausa i höstmörkret

Lördag 18 november – halvdag eller heldag
Välkommen till en stilla dag med möjlighet till egen tid, tystnad, reflektion, gemenskap och samtal. 
Tema: Mötet med Jesus förvandlar
Mer information finns här: https://www.equmeniakyrkanlerum.se/pausa-i-hostmorkret/

Tacoluncher för barnfamiljer

19 november. Anmälan och mer info: https://www.equmeniakyrkanlerum.se/tacolunch-for-barnfamiljer/

Höst- och julmarknad

Torsdag den 23 nov. kl. 17.30 och lördag den 25 nov. kl.10.30 är det dags för höst- och julmarknad med lotterier, försäljning, servering och underhållning. Det blir eventuellt också en liten loppmarknad.

Den som vill skänka något till julmarknaden eller loppmarknaden kan ta kontakt med Ing-Marie Sävinger eller någon annan i arbetsgruppen. Mer information: https://www.equmeniakyrkanlerum.se/host-och-julmarknad/

Adventskör

Den 1:a advent, 3 december har du möjlighet att sjunga i en kör/körgrupp i vår kyrka. Vi övar vid följande tre tillfällen: Tisdagar 14, 21 och 28 nov 19:00-21:00
Anmäl dig till Hans Bergstrand via mail: hans.r.bergstrand@gmail.com

BIBLIODRAMA ”Möt Gud” 4 december kl 15–18

Tema: Möte med helig Ande
Ledare: Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling och diplomerad bibliodramaledare och Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Anmälan: Till Camilla senast 27 november

Tisdagscafé – ADVENTSFEST 12 dec

Välkommen till festlig terminsavslutning! Vi möts som vanligt kl 11-12.30, äter något gott tillsammans, njuter av sång och musik och umgås i adventsmys. Tillsammans bjuder vi varandra varm gemenskap.
Anmälan senast 3 dec till diakon Annika Andreasson.

Dags att planera julveckan?

Söndag 17/12 kl. 10 har vi gudstjänst med alla åldrar. Barnkör, julspel, avslutning för söndagsklubb och XL.
På julafton erbjuder vi två gudstjänster:
kl. 11 Samling vid krubban – gudstjänst med alla åldrar. Julens berättelse och sånger. Gudstjänsten varar ca 30 minuter.
kl. 23 Julnattsgudstjänst – körsång, julspsalmer, musik och ord.
För mer information se kalender och hemsida.

TOLVSLAGET – Nyår i gemenskap

På nyårsafton 31 december kl 12-15 inbjuder vi för tredje året i rad, mitt på ljusa dagen, till gemenskap och för att fira det år som gått och det nya som ligger framför. Vi gör det tillsammans i alla åldrar, både festligt och stillsamt. Vi äter en måltid som du bjuds på. Det blir möjlighet till samtal, lek, sång och musik.
Välkommen du som önskar dela gemenskap med andra som har samma önskan, men kanske inte har ett givet sammanhang för detta på en nyårsafton.
Anmälan senast 20 dec till:
Diakon Annika Andreasson eller Roland Brodén 0721-947434
Uppge behov av specialkost!

Snart dags för nyårsläger!

För dig som går i sjuan och uppåt. 28 december till 2 januari åker equmenia Lerum tillsammans med equmenia Floda till Trysil. Anmälan öppnar 27 oktober. Vid övriga frågor kontakta Johanna eller se folder i kyrkan.

Avslutningar för equmenia

Söndagsklubben & Söndagsklubben XL 17 december 
Scout 14 december 
Tweenies 15 december 
Tonår 15 december

Ekonomisk rapport

När vi summerat september, kan vi glädja oss åt och vara tacksamma för att vi nu ligger bättre än budget i resultat. Det goda resultatet är en kombination av stor kollekt på samlingssöndagen, bra uthyrning och servering samt en extra minnesgåva som kommit till församlingen. Det regelbundna givandet genom att månadsvis sätta in direkt på församlingens konto har dock minskat något. Ett regelbundet stabilt givande ger en god grund för församlingens fortsatta arbete och utveckling. Fundera på om du har möjlighet att starta ett månadsgivande.

En annan möjlighet att bidra till församlingens ekonomi är att låta sin kyrkoavgift gå till Equmeniakyrkan Lerum. Du anmäler dig enkelt med bank-id på Equmeniakyrkans hemsida, https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/
Equmeniakyrkan Lerum har församlingsnummer 4263.
Har du frågor kan du höra av dig till församlingens kassör Lennart Pettersson.

27 oktober, 2023