Församlingsbrev september – oktober

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många.
1 Kor 12:12-14
En fin höst önskar personalen, Camilla, Annika och Johanna

Hjälpa till i equmenia?

Vill du hjälpa till med fika, ledare eller närvara på någon av aktiviteterna en eller flera gånger? Hör av dig till ungdomsledaren Johanna!

Snart är det dags för barnprylmarknad

Marknaden kommer äga rum 30 september-1 oktober. Kom och fynda bland massor av leksaker, barnkläder, spel, böcker, sport och fritid. 

30 % av intäkterna på lördagen och all försäljning på söndagen går till kyrkans barn- och ungdomsarbete. Det som inte säljs hämtas av Reningsborg. Barnprylmarknaden ger ett viktigt tillskott till församlingens ekonomi.

För att genomföra barnprylmarknaden behöver vi volontärer. Det finns många olika uppgifter fredag till söndag, såsom att hjälpa till att sätta upp allting, sitta i kassan, hälsa välkommen eller städa undan. Det kommer finnas listor i kyrkan att skriva upp sig på i samband med gudsjänster eller så kan du maila till barnprylmarknad@equmeniakyrkanlerum.se

Anmälan och mer information hittar du här: https://www.equmeniakyrkanlerum.se/barnprylmarknad/

Bokcirkel – Skapad skapare: essäer om att vara människa


Fyra onsdagar kl. 19-21 i Equmeniakyrkan Lerum (
27/9, 25/10, 15/11, 6/12)
Träffarna bygger på delande av personliga berättelser om vad som väcks i oss när vi läser texten. Efter delgivningsrunda har vi ett reflekterande samtal där livet, tron och gemenskapen kan fördjupas. Samtalen kring boken sker i förtrolighet, nyfikenhet och respekt för varandras livserfarenheter.

Pastor Camilla Malm Samuelsson leder bokcirkeln. Anmälan till Camilla senast 20/9.
Läs mer: https://www.equmeniakyrkanlerum.se/bokcirkel-skapad-skapare-essaer-om-att-vara-manniska/

Temakväll: inkluderande kyrka

Tisdag 3 oktober kl. 19-21 fortsätter vi att samtala om hur vi kan vara en kyrka där alla är välkomna.

Tillsammans med två representanter från Betlehemskyrkans BK/EKHO*- grupp Pernilla Martinsson och Karin Careborg, och musiker Ulrika Henkelman lyssnar vi in, samtalar och lär av varandra. En kväll med musik, fika o ett gott samtal.
Varmt välkommen!

*BK: Betlehemskyrkan. EKHO: ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer.

Temakväll: Vara nere

Tisdag 17 oktober kl. 18.30-21 i Equmeniakyrkan Lerum
Drop-in fika finns från kl. 18
Välkommen till en utbildningskväll om unga och psykisk ohälsa. Under kursen får du som förälder, vän eller vuxen som möter unga redskap i att möta den som verkar nere.
Anmälan via bilda.nu/varanerelerum eller hör av dig till Camilla.
Samarrangemang: Equmeniakyrkan Lerum och Bilda.

BIBLIODRAMA HÖSTEN 2023 ”Möt Gud”

TILLFÄLLE 1: 25 september kl 15–18 Möte med Gud
TILLFÄLLE 2: 26 oktober kl 15–18 Möte med Jesus
TILLFÄLLE 3: 4 december kl 15–18 Möte med helig Ande

Välkommen med vid ett eller flera tillfällen. Anmälan till Camilla senast en vecka innan. Ledare: Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling och diplomerad bibliodramaledare och Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare.

Bidra till Höst och Julmarknad

I november är det dags för höst- och julmarknad med lotterier samt försäljning av bl.a saft, sylt, färskt bröd, hemstöpta ljus m.m. Det blir eventuellt också en liten loppismarknad.

Den som vill skänka något till marknaden ( t ex julklappar till lotteriet, saft, sylt bröd eller något som ni tror passar) kan ta kontakt med Ing-Marie Sävinger eller någon annan i arbetsgruppen.

Läs mer här: https://www.equmeniakyrkanlerum.se/host-och-julmarknad/

Förnya & Fördjupa

Förnya & Fördjupa, en heldag för alla församlingar och föreningar i region Väst den 14 oktober i Vårgårda. Vi ser fram emot en dag där vi uppmuntrar varandra till att dela tron vidare. Stort fokus kommer ligga på barn och familj. Ta med dig församling och vänner och kom!

Läs mer och anmälan (senast 9 oktober) här: 
https://equmeniakyrkan.se/kalender/regionsdag-fornya-fordjupa/

Församlingens sociala medier

Bildkälla: https://pxhere.com/sv/photo/1063277

För att ytterligare synliggöra församlingens arbete, bestämde info-gruppen i våras att satsa på mer aktivitet på sociala medier. Anna Valinder, Johanna Johnsson och Andréa Börjesson har sedan dess bildat en ”sociala-medier-grupp” och publicerat inlägg om exempelvis Equmenia, gudstjänster och samlingar på Facebook och Instagram.

Alla på Facebook och Instagram kan hjälpa till sprida information om församlingens och Equmenias arbete. Det gör du genom att gilla och dela inläggen. Följ oss på Facebook: Equmeniakyrkan Lerum, Equmenia Lerum och/eller på Instagram: equmeniakyrkanlerum, tonarlerum.

Men vi vill bli fler som arbetar med detta! Kanske är det något för dig? Hör gärna av dig till infogruppen eller någon av oss. Har du ytterligare tankar och idéer kring detta är du självklart också välkommen att höra av dig!

Församlingsmöte

Välkomna på församlingsmöte söndagen den 24 september 11.45. Vi kommer att få information från Equmeniakyrkans Kyrkokonferensen och annan information från styrelsen. 

Ekonomisk rapport

Vid insamlingen på samlingssöndagen den 3 september fick vi in drygt 20 000 kr i kollekt! Det är mycket glädjande och vi är mycket tacksamma för detta fina resultat eftersom vi hittills i år hade samlat in ca 20 000 kr mindre än föregående år.

Vi kan se att det regelbundna givandet genom att månadsvis sätta in direkt på församlingens konto har minskat något. Ett regelbundet stabilt givande ger en god grund för församlingens fortsatta arbete och utveckling. Fundera på om du har möjlighet att starta ett månadsgivande.

En annan möjlighet att bidra till församlingens ekonomi är att låta sin kyrkoavgift gå till Equmeniakyrkan Lerum. Du anmäler dig enkelt med bank-id på Equmeniakyrkans hemsida, https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/
Equmeniakyrkan Lerum har församlingsnummer 4263.
Har du frågor kan du höra av dig till församlingens kassör Lennart Pettersson.

Terrorhotnivån höjs – information

Vi från i församlingsstyrelsen vill delge information från Equmeniakyrkan kring det säkerhetsläget som är i Sverige just nu. Det är viktigt att vi håller oss informerade. Det är även viktigt att vi kan prata om vår oro och eventuella rädsla. Vill du prata med någon går det bra att kontakta vår pastor Camilla eller diakon Annika.


Terrorhotnivån höjs från förhöjt till ett högt hot, meddelar Säkerhetspolisen torsdagen den 17 augusti. Bakgrunden till det är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Equmeniakyrkan rekommenderar sedan tidigare lugn men förstärkt uppmärksamhet. Kommunikationschef George Olvik, sammankallande för samfundets nationella krisgrupp, följer händelseutvecklingen noga och vid behov sammankallas krisgruppen med kort varsel.

Equmeniakyrkan rekommenderar församlingarna i dagsläget att hålla sig informerad om händelseutvecklingen och vara uppmärksam på eventuella säkerhetshot men fortsätta verksamheterna som vanligt.

Bra informationskällor att ha koll på:
Krisinformation
Här samlas krisinformation från svenska myndigheter. krisinformation.se

Förebygga attentat mot trossamfund
MSB (Myndigheten för samhällsbskydd och beredskap) har sammanställt en vägledning för trossamfund med konkreta förslag på vad du kan göra vid olika händelser som kan leda till att människor känner rädsla eller i värsta fall skadas eller dör. Det finns även förslag på olika metoder och hjälpmedel som kan bidra till att öka säkerheten.

Läs vägledningen här

Vid frågor kontakta din regionala kyrkoledare eller kommunikationschef George Olvik.

George Olvik
Kommunikationschef
08-580 031 35
george.olvik@equmeniakyrkan.se


Utgivningsplan Församlingsbrev 2023

NummerUtgivningsdagManusstoppInnehåll
2023-629 oktober22 oktoberNovember-december

08 september, 2023