Predikan, 2020-03-15

Predikan, 2020-03-15
Predikopodden

 
 
00:00 / 19:34
 
1X
 

Predikan utgick från Mark 9:14-32 och handlade om vad vår tro betyder när livet inte blir som vi har tänkt oss, om att leva med å ena sidan oro och å andra sidan tillit. Psalmerna vi sjöng (läs gärna texterna):832 Gud i dina händer vilar jag i tro…840 Jesus, Guds son, du ljus i mitt […]