Församlingsbrev januari – februari

Nytt år med nya möjligheter att dela vår tro

Inför årets sista styrelsemöte tog jag mig tid att fundera på mitt och församlingens utåtriktade arbete senaste månaden. Och jag måste säga att jag själv blev lite förvånad, men mest överväldigande glad, över att vara del av en församling som når så många människor i närområdet genom verksamheter och mötesplatser, genom våra lokaler och samarbeten. Och där till kommer ju alla de personliga kontakter som medlemmar i församlingen har, ja sådan är min församlingssyn: Vi, var och en, är församlingen där vi lever våra liv; på arbetsplatser, i familjen, bland grannar, i föreningsliv, ja överallt där vi relaterar till människor, är vi en del av församlingens utåtriktade uppdrag. 

Då jag möter kollegor från en del andra församlingar, inser jag att Equmeniakyrkan Lerum har mycket att tacka då det gäller myllret av människor som kommer till kyrkans olika mötesplatser. För den som är kyrka på en ort där församlingen krymper och riskerar att dö inom kort, är det en utmaning att leva trogen kallelsen att vara kyrka på orten, att med uthållighet fortsätta försöka nå människor. Alla församlingar har sina utmaningar och så som jag upplever det i Lerum är vår främsta utmaning inte att nå ut (även om man förstås aldrig blir färdig med det uppdraget). Vår största utmaning, som jag ser det, är att dela tron vidare, en tro som får fäste och fördjupning, är förankrad i Bibeln och i den egna erfarenheten. Min längtan är att alla barn, unga och vuxna ska lära känna Jesus, att gudstron skulle få bli personlig och hållbar för hela livet. Vi deklarerar vår förhoppning i visionen: Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. 

Dagen efter styrelsemötet då jag delade glimtar från vårt utåtriktade församlingsarbete läste jag tidningen Sändaren. Där presenterades en enkät baserad på svar från 100 församlingspastorer om vad de främst funderar kring. De ämnen som toppade kretsade kring att nå ut med evangeliet, betjäna människor och göra Jesus känd. Jag känner igen mig, känner delaktighet med kollegor över hela Sverige kring utmaningen vi har; att dela tro i ord och handling. Så vill du vara med 2024? Att ägna din egna gudsrelation lite omsorg och dela den vidare?

Tillsammans med mina Johanna och Annika vill jag uppmuntra dig att ta del av detta församlingsbrev och kalendern. Här finns mötesplatser där du själv kan ge dig tid att reflektera över din tro, för att kunna dela den. Tips på fördjupning och bibelläsning du kan göra själv eller tillsammans med andra. Här presenteras mötesplatser och grupper dit du kan bjuda med en vän. 
Tillsammans med Equmeniakyrkor i hela Sverige fokuserar vi på ”Se vilket hopp” med bland annat andakter inspirerade av Efesierbrevet för att dela tron. Vi kommer också att visa filmen ”Frikyrkans historia” för att med hjälp av vår historia reflektera över kyrkans roll och uppdrag idag. 

Hoppas att du i allt som erbjuds hittar något som kan hjälpa dig att leva som människa och kristen 2024!

Guds välsignelse över ditt år!
Camilla Malm Samuelsson, församlingsföreståndare

Välkomnande av nya medlemmar

I samband med gudstjänsten den 21 januari välkomnar vi nya medlemmar. Tipsa gärna de du känner som kan vara intresserade att vara med. Be dem höra av sig till Camilla.

Hälsningar från Trysil

Nu är alla ledare och deltagare hemma igen efter 6 dagar i Trysil. Med härliga åk i backen, samtal i smågrupper och andakter där Guds närvaro varit så tydlig. Ett fantastiskt läger tillsammans med Equmenia Floda. Tack för era böner för ungdomar och ledare. Med detta i ryggen ser vi fram emot en ny termin tillsammans där vi ber att ungdomarna ska få växa ännu mer i gemenskap och tron.

Va med i körprojekt!

I januari kör vår musikledare Anna Stjärne igång ett körprojekt för åldrarna 15 till 95+ år!

Kören kommer att ses 4 måndagar kl 18:30 till 20:00 med start den 8 januari. Som avslutning blir det en musikgudstjänst med alla åldrar (även barnkör) den 4 februari

Alla är välkomna, gammal som ung och ovan som sångvan!

Lagningscafe

Tisdag 30/1 kl 18-20.30
Har du något klädesplagg eller annan textil som behöver lagas eller sys om? Kanske har du också lagningstips som du kan dela med dig av?  Välkommen till vårt Lagningscafe och laga tillsammans med andra! Vi vill uppmuntra till att laga plagg och textilier, istället för att köpa nytt.

På plats finns symaskin, strykjärn, strykbräda och lagningsmaterial. Det finns också personer som är bra på att sy som kan ge tips och idéer. Du tar med dig det du vill fixa till och har du eget material/symaskin som du behöver så tar du med det såklart. Det kommer finnas kaffe och te och den som vill ha något mer fika tar med det själv.

Bokcirkel: “Mogna vackert – med rytm, rikt ning och ressällskap” 


Med start i februari läser vi boken Mogna vackert – med rytm, riktning och ressällskap av Britta Hermansson. Anmälan till Camilla.
Läs mer här 

Filmkväll ”Frikyrkans historia”

Samarrangemang med studieförbundet Bilda60 minuter film med efterföljande samtal söndag 11/2 kl. 16.30 
till senast kl. 19.00. Det erbjuds samtidigt en film för barnen.
Fri entré. Snacks och dricka serveras.

Filmen om Frikyrkans historia
Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande socialt arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men hennes historia har samtidigt utelämnats ur den svenska historieskrivningen och är för många en okänd historia. I filmen Frikyrkans historia får du möta en berättelse som också kantats av utmaningar, svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan inför frågan om sin fortsatta roll att vara kyrka för liv och samhälle.
https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/frikyrkans-historia
Välkommen och bjud gärna med vänner!

Terminsstart för equmenias verksamhet

Vi ser framemot en ny termin tillsammans. I gemenskap med varandra och Jesus!
Söndagsklubben och XL 14 januari kl 10.00
Tweenies 19 januari kl 16.00
Tonår 12 januari kl 19.00
Scout 18 januari kl 18.15
Pluggstuga 17 januari 15.30
(Se kalender för mer information)

Träff för gudstjänstledare

och för dig som kanske är intresserad av att vara i gudstjänstförberedelse.
Onsdag 7/2 kl. 18.30-20.30

Vi startar med en runda om erfarenheter och frågor. Mackfika serveras. Introducerar ny söndagsklubbsång och ny hemsida för gudstjänstförberedelser. Dessutom kommer vi att ha en workshop där vi börjar förbereda några av vårens gudstjänster där vi med bibeltexter som utgångspunkt reflekterar över gudstjänstens innehåll. Anmäl dig till Camilla Malm Samuelsson eller Thomas Söremo.

Internationella insamlingen Ett värdigt liv för alla

Söndagen 28 januari firar vi gudstjänst med tema ”Ett värdigt liv åt alla”. Då har vi insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Vi gästas av Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson som predikar och visar några hälsningar från olika länder. Det finns också möjligheter till samtal och frågor vid kyrkfikat. 
Läs mer här

Temaåret ”Se vilket hopp – Efesierbrevet”


Tillsammans med Equmeniaförsamlingar i hela Sverige är vi i Lerum med i temaåret ”Se vilket hopp – Efesierbrevet”. Temaåret inspirerar till bibelläsning utifrån kyrkans färdplansarbete under rubrikerna – Dela tron vidare och heliga vanor. Syftet är att på olika sätt uppmuntra och utmana människor i alla åldrar att lära känna Jesus genom att läsa Bibeln – tillsammans, i smågrupp, hemma, i kyrkan och i bokform. 

I Lerum tänker vi att temaåret ligger i linje med vår verksamhetsplan och vision ”Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus kan förvandla mig, dig och världen.” Kickoff för temaåret är den 24-25 februari. Reservera reda nu onsdagkvällar 20/3, 24/4, 22/5 kl. 19-21 för samlingar kring temat.
Läs mer här

Bibliodrama

Måndagar 12/2, 25/3, 13/5 kl. 15-18 i Equmeniakyrkan Lerum
Man kan vara med vid ett eller flera tillfällen. Ingen förkunskap krävs av vare sig bibliodrama eller Bibeln. Håll utkik efter mer information på anslagstavlor, hemsida och sociala medier. Anmälan krävs för respektive gång till Camilla. Ledare är Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums kyrka och Camilla Malm Samuelsson, pastor i Equmeniakyrkan Lerum.

Om personalen i Equmeniakyrkan Lerum

Equmenia och församlingen har den stora tacksamheten och möjligheten att ha 4 anställda som i grupper och verksamheter jobbar för att sprida evangeliet om Jesus och vår tro. Många av er vet säkert vilka de är och vad de gör men här kommer en sammanställning om hur vårterminen 2024 kommer se ut för våra anställda.
/Personalutskottet

Camilla Malm Samuelsson jobbar 100% som pastor och församlingsföreståndare. Under vårterminen kommer hon fortsatt att ansvara för att tillsammans med anställda och ideella hålla ihop församlingens verksamhet där gudstjänstliv, konfirmationsläsning, själavård, undervisning, närvaro och andlig fördjupning är några byggstenar. Camilla kommer att fortsätta erbjuda mötesplatser för samtal om tro och liv. Under vårterminen kommer bokcirkeln handla om livsfrågor där förhoppningen är att deltagare kan bjuda med grannar och vänner för livsnära samtal. Hon kommer att erbjuda fördjupning och reflektion genom Bibelsamtal kring Efesierbrevet och ekumeniska Bibliodramaträffar. Tillsammans med Annika kommer hon att pröva att ha en lördag med pilgrimsvandring och stillhet på Blomsholm. Dessutom kommer hon fortsätta arbeta för att vara en kyrka för alla åldrar där hon tillsammans med Johanna och Anna bland annat ska arbeta för ett påskspel för alla åldrar på Palmsöndag. Camilla kommer att delta i Equmeniakyrkans Vinterkonferensen och i Pilgrims präst- och pastorsmöte med tema “Hjärtats efterföljelse”.

Johanna Johnson jobbar 100% som ungdomsledare. Under vårterminen kommer hon fortsatt arbeta med att möta barn och unga i olika sammanhang och aktiviteter så som tonår, tweenies, söndagsklubben XL, konfirmation och närvaro på högstadieskolorna. Detta arbete innehåller mycket förberedelser och planering. Hon kommer också samverka med ungdomsanställda som hon möter i ungdomsledarutbildning och på nätverksträffar.

Annika Andreasson jobbar 50% som diakon. Under våren kommer hon fortsatt ansvara för tisdagscafé och delta i träffpunkt och tillsammans med Camilla värna om behovet av personlig omsorg om församlingsmedlemmar och andra, som kommer till deras kännedom. Därtill vill hon utveckla mötesplatser för samtal i grupp och planerar att prova en modell som kallas “Söka och finna livsmod – samtal om existentiell hälsa”. Annika deltar i samma fortbildning som Camilla, men med andra seminarieval.

Anna Stjärne är nyast i gänget. Hon började jobba 10% som musikledare i augusti 2023 och kommer framförallt fortsätta sitt arbete med barnkören men också satsa på att göra två större musikgudstjänster där fler åldrar kan vara engagerade. Vi börjar med en stor gudtjänst den 4 februari som vi kommer ha en projektkör till. Sen finns en förhoppning att låta barnkören ha någon form av vårkonsert.

Själavårdssamtal

Församlingens pastor Camilla Malm Samuelsson och diakon Annika Andréasson erbjuder själavårdssamtal, andlig vägledning och bikt. Hör av dig om du vill boka in ett samtal. Vi har tystnadsplikt.

04 januari, 2024