Stilla dag 1:a april kl 9-16

Välkommen till en dag i tystnad, eftertanke, bön och stillhet Tema: ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?” Stillheten bjuder oss att stanna upp och fundera över vårt liv och vår längtan: Varifrån kommer jag? Var befinner jag mig nu? Vart är jag på väg? Dagen inleds med enkel frukost […]

Inspirationsdag kring vårt uppdrag i Equmeniakyrkan

Lördagen den 18 mars kommer representanter från Equmeniakyrkan riks att gästa Lerum för att hålla i en inspirationsdag kring vårt uppdrag i Equmeniakyrkan. Medverkar gör Lasse Svensson, kyrkoledare, Klas Johansson, verksamhetskoordinator, Gunilla Ikponmwosa, internationell samordnare för Mellanöstern och Nordafrika, Emanuel Furbacken & Yvonne Göransson, regionala samordnare för migration och asyl. De kommer att tala om Equmeniakyrkans vision, […]

Är det en ny kyrka i Lerum? Vart har Missionskyrkan tagit vägen?

Nu sitter det en ny skylt vid Göteborgsvägen som pekar in mot Missionskyrkan. Men på skylten står det Equmeniakyrkan. Skylten på den röda tegelbyggnaden är utbytt. Du ser ett mosaikkors och texten Equmeniakyrkan på fasaden. Är det en annan kyrka som köpt Missionskyrkans lokaler? Nej, Equmeniakyrkan Lerum är samma kyrka som förut. Det är bara det […]