GruppfotoKonfirmation2016

Är det en ny kyrka i Lerum? Vart har Missionskyrkan tagit vägen?

Snart sitter det en ny skylt vid Göteborgsvägen som pekar in mot Missionskyrkan. Men på skylten står det Equmeniakyrkan. Skylten på den röda tegelbyggnaden är utbytt. Du ser ett mosaikkors och texten Equmeniakyrkan på fasaden. Är det en annan kyrka som köpt Missionskyrkans lokaler? Nej, Equmeniakyrkan Lerum är samma kyrka som förut. Det är bara […]